Co to jest akt zgonu?

Akt zgonu, jest to akt stanu cywilnego, który rejestruje śmierć osoby. Zgon osoby trzeba
zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w
kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,
2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany
szpital lub zakład.

Zgłaszając zgon trzeba jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu
oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest bezpłatne.
Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie
Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis
aktu zgonu
, który potocznie zwany jest aktem zgonu.